Serientermine

Bi+ Brunch

KAZ e.V. Bürgerstraße 15, Göttingen

Offenes Bi+ Sonntags-Brunch MeetUp Am ersten Sonntag im Monat, ab 11:00 - 13:00 Uhr, im KAZ e. V., Bürgerstraße 15, 37073 Göttingen Es wird wieder gebruncht! Egal wo auf dem […]